Ukraina doświadczyła wielkiej katastrofy ekologicznej, która doprowadzi do nieodwracalnych konsekwencji. Biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz, największy zalany obszar będzie znajdował się na lewym (południowo-wschodnim) brzegu rzeki. Około 16 tys. osób na prawym brzegu obwodu chersońskiego już znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Dziewięć wsi i dzielnica Ostrow w Chersoniu są całkowicie lub częściowo zalane. W dodatku ponad 80 miejscowości jest zagrożonych powodzią.