Kariera

Nasz proces rekrutacji podzielony jest na kilka etapów

ETAP 1 – Przesłanie aplikacji przez kandydata(kę)
Osoby zainteresowane współpraca prosimy o przesyłanie swoich CV za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na końcu tej strony: wyślij swoje CV

ETAP 2 – Zarejestrowanie aplikacji i wstępna ocena
Poinformowanie kandydatów, których aplikacje nie przeszły pozytywnie oceny wstępnej. Informacja przekazywana jest drogą telefoniczną lub mailową.

ETAP 3 – Przeprowadzenie pierwszej rozmowy
Rozmowa przeprowadzana jest za pośrednictwem telefonu lub wideokonferencji po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu. Średni czas rozmowy, to 15-20 minut.
W trakcie rozmowy weryfikowana jest zgodność informacji podanych w CV z wymaganiami danego stanowiska.

Poinformowanie kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu. Informacja przekazywana jest drogą telefoniczną lub mailową.

ETAP 4 – Przeprowadzenie drugiej rozmowy
Rozmowa przeprowadzana jest na spotkaniu bezpośrednim lub wideokonferencji po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu. Średni czas spotkania, to 60-120 minut.

Poinformowanie kandydatów o wyniku drugiej rozmowy. Informacja przekazywana jest drogą telefoniczną lub mailową.

ETAP 5 – Złożenie oferty współpracy
Po dokonaniu oceny wszystkich kandydatów następuje ostateczny wybór osób, którym przedstawiona zostanie oferta współpracy.

Poinformowanie kandydatów o wyniku drugiej rozmowy. Informacja przekazywana jest drogą telefoniczną.

ETAP 6 – Podjęcie decyzji o przyjęciu oferty
Po złożeniu oferty współpracy od CODE WORX kandydat otrzymuje kilka dni na podjęcie decyzji, o której informuje nas telefonicznie.

ETAP 7 – Rozpoczęcie współpracy z CODE WORX
Jeżeli rozmowy zakończą się pozytywnie, podpisujemy umowę przedwstępną lub docelową
(w zależności od terminu rozpoczęcia współpracy).